Skip to main content
 

Nye EU-regler for veitransport vedtatt i juli 2020

  • 28. august 2020

Reglene om kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid og sosiale forhold for sjåfører, og utsending av sjåfører for å ta transportoppdrag i et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt i EU 15. juli 2020. De nye reglene skal sikre bedre arbeidsforhold for sjåførene og fremme mer rettferdig konkurranse i veitransportnæringen.

Som følge av at EU har vedtatt nye regler for veitransport, skal Norge i samarbeid med EØS- og EFTA-partnerne Island og Liechtenstein vurdere innlemmelse av reglene i EØS-avtalen. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid denne prosessen vil ta, skriver Samferdselsdepartementet.

De nye reglene innebærer blant annet at:

  • Sjåfører skal vende hjem hver 4. uke og kjøretøyet skal vende hjem hver 8. uke.
  • Reglene for postkasseselskaper strammes inn.

Dagens kabotasjeregler strammes inn ved at det innføres en karanteneperiode på 4 dager for utenlandske kjøretøy som brukes i kabotasjekjøring.

Les hele saken: Nye EU-regler for veitransport vedtatt i juli 2020 (Samferdselsdepartementet, 27.08.20)
   

 

 
Nyhet