Skip to main content
 

Ny nasjonal luftfartsstrategi med tiltak mot sosial dumping

27. januar 2023

– Jeg er opptatt av ryddige forhold innen luftfarten. Sosial bærekraft er viktig for regjeringen, og vi ønsker å få på plass tiltak for å forhindre sosial dumping gjennom tettere oppfølging av næringen, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han i dag la han frem stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi».

Regjeringen vil arbeide for at bruk av flygende personell på flyruter i Norge skal være underlagt norske regler så langt det er forenlig med EØS-avtalen. Blant annet skal Luftfartstilsynet i større grad prioritere å følge med på utviklingstrekk i norsk luftfart knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal også bli enklere for ansatte og arbeidsgivere å melde fra til Luftfartstilsynet om mulige brudd på reglene om lønns- og arbeidsforhold. Flyruteanskaffelsene skal brukes aktivt til å tydeliggjøre gjeldende lover og regler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, og til å bidra til at reglene overholdes og håndheves.

 

Nyhet