Skip to main content

Bærekraftig og sikker luftfart. Nasjonal luftfartsstrategi

Bærekraftig og sikker luftfart. Nasjonal luftfartsstrategi

St.meld. 10 (2022–2023)

Samferdselsdepartementet

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter