Skip to main content
 

Styrker arbeidet mot sosial dumping i lufta: – En god start, men vi forventer mer

11. mai 2023

Stortinget vedtok nylig en ny luftfartsstrategi, med mål om å stenge norsk luftrom for sosial dumping. Dette vil kreve ressurser, og noe kom allerede i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Nå styrkes Luftfartstilsynet med halvannen million kroner, noe som tilsvarer om lag to årsverk. Luftfartstilsynet har tilsvarende oppgave innen luftfarten, som Arbeidstilsynet har i det vanlige arbeidslivet. 

Aleksander Wasland, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, anser dette som en god start.

– Vi er takknemlig for dette, men vi forventer mer enn dette. Vi håper inderlig dette følges opp i det ordinære statsbudsjettet for 2024, sier han til Frifagbevegelse. 

Wasland mener Luftfartstilsynet i dag mangler ressurser til å drive selv et normalt tilsyn med arbeidsforholdene i norsk luftfart, og er derfor glad for at det allerede styrkes i revidert budsjett.

Nyhet