Skip to main content
 

Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet

13. desember 2021

– Om kort tid kommer flere tusen utenlandske arbeidstakere til å passere grensen i forbindelse med vinterfisket. Mange av disse kommer fra østeuropeiske land med relativt lav andel koronavaksinerte. Vi håper at god informasjon til både bransjen og arbeidstakerne før fisket er i gang, bidrar til å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Mange tusen utenlandske arbeidere krysser snart grensene for å jobbe med vinterfisket, og ansvaret for å redusere smitterisikoen vil først og fremst ligge hos virksomhetene.  Arbeidstilsynet ber virksomheter i fiskeindustrien sørge for at de har gode rutiner for smittevern.

Arbeidstilsynet har sent infomrasjonsbrev til fikseindustrien og til partene og minnet dem på gjeldende regler og anbefalninger.

  • Arbeidstakerne som kommer til Norge, må teste seg og registrere seg.
  • Arbeidsgiverne må undersøke om arbeidstakere som krysser grensa, må i innreisekarantene.
  • Dersom arbeidsgiverne sørger for innkvartering for arbeidstakerne, skal den være forsvarlig.
  • Stiller arbeidsgiver karantenebolig til rådighet må den være forhåndsgodkjent.
  • Arbeidsgiverne må gjøre tiltak for å begrense smitterisikoen blant arbeidstakerne på arbeidsplassen.
  • Virksomheter i fiskeindustrien er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan bistå med faglige råd om smittevern.

Arbeidstilsynet har laget informasjon til utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i Norge. Denne informasjonen finnes på flere språk, og gir oversikt over de gjeldende reglene for innreise.ber Arbeidstilsynet om virksomhetenes hjelp til å spre informasjonen til de utenlandske arbeidstakerne som kommer.

Les hele saken: Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet (Arbeidstilsynet, 13.12.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet