Skip to main content
 

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern og importsmitte i alle tilsyn

24. november 2020

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. – Fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg er blant bransjene som peker seg ut med høy risiko for importsmitte, og som vi nå vil prioritere, sier Vollheim. 

Arbeidsgivere vil bli spurt om de har kartlagt og risikovurdert smittefare, om de har utarbeidet tiltaksplan og om hvilke tiltak de har iverksatt for å ivareta krav i covid-19- forskriften som gjelder for sin virksomhet.

Arbeidstilsynet vil i tillegg kontrollere om innkvarteringen er forsvarlig med tanke på smittevern i de virksomheter hvor dette er relevant, for eksempel i fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg. 

Virksomheter som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge reaksjoner.

Les hele saken: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn (Arbeidstilsynet, 24.11.20)

 

Relaterte temaer

 
Nyhet