Skip to main content
 

1 av 3 virksomheter bryter regelverket om smittevern

22. juni 2021

Etter over 5 500 tilsyn med smittevern avdekker Arbeidstilsynet fremdeles brudd hos 1 av 3 virksomheter, men bruddene er noe mindre alvorlige nå enn i første del av 2021.  

– I tilsyn erfarer vi for eksempel at innkvartering som arbeidsgivere stiller til rådighet har en bedre standard nå enn i vinter, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. 

– Det er positivt at vi, der vi har vært på tilsyn, ser en tendens til at innkvarteringsforholdene er blitt bedre. Tilbakemeldingene fra våre inspektører er at bruddene er noe mindre alvorlige nå enn for noen måneder siden, sier Vollheim.  

Helsedirektoratets kontrollsenter melder også om at flere arbeidstakere som har kommet til Norge oppgir at de har fått bedre innkvartering nå enn ved tidligere opphold. 

Facebook-kampanjer rettet mot utenlandske arbeidstakere, webinarer og informasjon til fiskeindustrien før storinnrykket av sesongarbeidere til vinterfisket er blant tiltakene som er gjennomført i løpet av vinteren. I disse dager er det grøntnæringen som står for tur.  

– Bøndene står foran en krevende sesong med lavere tilgang på utenlandsk arbeidskraft enn vanlig, og med mange regler å forholde seg til, sier Trude Vollheim. 

Les hele saken: 1 av 3 virksomheter bryter regelverket om smittevern (Arbeidstilsynet, 22.06.21)

Les også saken: 1 av 3 virksomheter bryter fortsatt regelverket om smittevern (VG, 22.06.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet