Skip to main content
 

Tilsyn viser at grøntnæringen i landbruket tar smittevern på alvor

07. september 2021

Mange tusen utenlandske arbeidere har også i år passert grensene for å jobbe på norske gårder og jorder. Hovedinntrykket til Arbeidstilsynet er at grøntnæringen i landbruket har jobbet godt med ivaretakelse av smittevern gjennom sesongen. Arbeidstilsynet vil nå i større grad kontrollere om virksomhetene har overholdt bestemmelsene om minstelønn og arbeidstid gjennom sesongen.

Grøntnæringen i landbruket tar årlig imot mange tusen utenlandske arbeidere. I år har næringen vært nødt til å søke Landbruksdirektoratet om tillatelse for å kunne ta utenlandske arbeidstakere inn i landet. 

– Mange tilreisende arbeidere kommer fra land med høyere smittetrykk enn Norge. Før årets sesong prioriterte derfor Arbeidstilsynet å veilede næringen slik at de ble i bedre stand til å unngå smitte mellom arbeidstakerne, og de siste månedene har vi gjennomført en rekke tilsyn i grøntnæringen, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Hittil i år har Arbeidstilsynet gjennomført 331 koronatilsyn i landbruket, og avdekt ett eller flere regelverksbrudd i 16 prosent av koronatilsynene, altså i rundt hvert sjette tilsyn.

Innkvartering som bøndene tilbyr arbeidstakerne, er kontrollert i 213 tilsyn, vi fant regelverksbrudd i 11 prosent av tilsynene.

Tema for tilsynene i landbruket vil nå endres noe. Arbeidstilsynet vil i større grad kontrollere om virksomhetene har overholdt bestemmelsene om minstelønn og arbeidstid gjennom sesongen.

Les hele pressemeldingen: Grøntnæringen i landbruket tar smittevern på alvor  (Arbeidstilsynet / NTB Info, 07.09.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet