Stortingets EU/EØS-nytt, 16.12.20

Sveriges riksdag og Danmarks folketing er kritiske til minstelønn

Sveriges riksdag og Danmarks folketing er kritiske til minstelønn

Sveriges riksdag og Folketinget mener forslaget om minstelønn er i strid med EUs nærhetsprinsipp og sender en begrunnet uttalelse til EU. Dette er en del av den såkalte «gult kort»-prosedyren, hvor nasjonale parlament vurderer forslag til ny EU-lovgivning ut fra om målet i lovgivningen bedre kan nås på regionalt eller nasjonalt nivå. Riksdagen stiller også spørsmål ved om Europakommisjonen har hjemmel i EU-traktaten til å lovgi om minstelønn.

Folketingets Europaudvalg sendte også en grunngitt uttalelse tirsdag denne uken. Et stort flertall i komiteen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige) mener forslaget er i strid med nærhetsprinsippet. De mener også at forslag om lønnsforhold ligger utenfor EUs myndighet, og konkluderer med at: «Direktivets mål kan derfor bedst opnås ved fastsættelse af lønforhold på nationalt niveau».

Les hele saken: Riksdagen og Folketinget kritiske til minstelønn (Stortingets EU/EØS-nytt, 16.12.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forskning.no, 30.11.20

Relaterte seminarer

Forrige/neste