Stortingets EU/EØS-nytt, 16.12.20

Sveriges riksdag og Danmarks folketing er kritiske til minstelønn

Sveriges riksdag og Folketinget mener forslaget om minstelønn er i strid med EUs nærhetsprinsipp og sender en begrunnet uttalelse til EU. Dette er en del av den såkalte «gult kort»-prosedyren, hvor nasjonale parlament vurderer forslag til ny EU-lovgivning ut fra om målet i lovgivningen bedre kan nås på regionalt eller nasjonalt nivå. Riksdagen stiller også spørsmål ved om Europakommisjonen har hjemmel i EU-traktaten til å lovgi om minstelønn.

Folketingets Europaudvalg sendte også en grunngitt uttalelse tirsdag denne uken. Et stort flertall i komiteen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige) mener forslaget er i strid med nærhetsprinsippet. De mener også at forslag om lønnsforhold ligger utenfor EUs myndighet, og konkluderer med at: «Direktivets mål kan derfor bedst opnås ved fastsættelse af lønforhold på nationalt niveau».

Les hele saken: Riksdagen og Folketinget kritiske til minstelønn (Stortingets EU/EØS-nytt, 16.12.20)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie