Stortingets EU/EØS-nytt, 03.12.20

– EUs minstelønnsdirektiv utgjør et alvorlig angrep på den svenske tariffavtalemodellen

Dette er en av konklusjonene i notatet Partsgemensam rättslig analys av EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöne. Notatet er utarbeidet av svensk LO, PTK (Privattjänestemannakartellen og Svenskt Näringsliv.

Fra notatets sammendrag:

  • Kommisjonens forslag til et direktiv er i strid med traktaten om Den europeiske unions funksjon (TFEU), men også med det såkalte subsidiaritetsprinsippet (eller subsidiaritetsprinsippet). Artikkel 153.5 i TEUF ekskluderer uttrykkelig "lønnsforhandlinger, organisasjonsrett, streikrett eller lockout" fra EUs lovgivende kompetanse, og disse områdene er derfor eksklusive for medlemsstatenes kompetanse.
  • Sverige er ikke unntatt fra direktivet, men bare fra artiklene som regulerer hvordan en lovfestet minstelønn skal fastsettes.
  • Kommisjonens forslag utgjør et alvorlig angrep på den svenske tariffavtalemodellen.
  • Forslaget skaper en helt uakseptabel rettsusikkerhet for sentrale deler av tariffavtalemodellen

Notatet er forfattet av Claes-Mikael Ståhl, LO, Hedvig Forsselius, PTK og John Wahlstedt, Svenskt Näringsliv i november 2020.

Last ned notatet: Partsgemensam rättslig analys av EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie