LO-Advokatene, 30.03.21

LO-Advokatene: Innreiseforbud er en ulovlig restriksjon for yrkesutøvelse

– Noe av det siste LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gjorde, faktisk dagen før han døde, var å presisere overfor Regjeringen hva LO forventer av kompensasjon for EØS-arbeidstakere som står uten tilgang til arbeid på grunn av grensestengingen den 29. januar 2021. Han fikk ikke selv oppleve at dette ble en realitet, og det blir stående som hans siste politiske seier, skriver LO-Advokatene.

LO-Advokatene viser til EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av arbeidstakere:

– Å nekte å utbetale dagpenger når det er staten selv som har stengt grensene og dermed tilgang til arbeid, utgjør åpenbart en meget stor hindring i en fri bevegelse av arbeidstakere. Dette velter også hele byrden over på arbeidstakeren. Sett i lys av at målsettingen med å koordinere de enkelte medlemsstatenes nasjonale trygdeordninger er å bidra til en forbedring av levestandarden og arbeidsvilkårene til de menneskene som forflytter seg innad i EU/EØS, er det åpenbart at det å ikke gi trygdeytelser til berørte arbeidstakere, vil være i strid med EØS-avtalen.

– Selv om grensen er åpnet igjen for dagpendlerne, er det fortsatt mange andre som står uten tilgang til arbeidsplassen og som lider et tap for hver dag som går. Kompensasjonsordningen, som Regjeringen har lovet skal komme på plass, lar vente på seg. I den grad kompensasjonsordningen sikrer ytelser på samme nivå som dagpenger under koronapandemien, og ordningen gis tilbakevirkende kraft, vil ordningen kunne reparere bruddet på EØS-lovgivningen.

Les hele artikkelen: Hans-Christian Gabrielsen og stengte grenser (LO-Advokatene, 30.03.21)

Relaterte temaer


Relaterte seminarer

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie