Arbeidstilsynet, 08.12.20

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien

Mange utenlandske gjestearbeidere reiser nå til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Arbeidstilsynet skal gjennom informasjon og tilsyn påse at smittevernet blir ivaretatt i fiskeindustrien. – Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim.

Utdrag fra pressemelding fra Arbeidstilsynet:

Mer enn 3000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark, i forbindelse med vinterfisket. Startskuddet for vintertorskefisket går normalt i januar, og mange arbeidere fra utlandet vil passere landegrensene i ukene som kommer for å være på plass til oppstart. 

De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.  

Smittevern blir nå kontrollert i alle tilsyn. I tillegg vil Arbeidstilsynet intensivere innsatsen i særlig utsatte bransjer, som den sesongbaserte fiskeindustrien. 

Arbeidstilsynet er allerede i gang med tilsyn med fiskeindustrien i Nord-Norge for å kontrollere at kartlegginger, risikovurderinger og tiltak er på plass. 

Les hele pressemeldingen: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien (Arbeidstilsynet, 08.12.20)

Relaterte temaer


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie