Skip to main content
 

Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i Covid-19-forskriften overholdes

07. desember 2020

Arbeidstilsynet skal nå kontrollere smittevern i alle tilsyn. De vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr arbeidstakerne innkvartering. Viktige momenter for prioritering av tilsyn er: Bruk av utenlandsk arbeidskraft, sesongarbeid, innkvarteringsmuligheter og hyppig kundekontakt.

– Vi gir korte frister og strenge reaksjoner, heter det i et brev som Arbeidstilsynet har sendt til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner 7. desember.  Les saken: Arbeidstilsynet: Strengere reaksjoner og kortere frister (NHO, 07.12.20)

Virksomheter som har ansatte sommå reise fra et annet land

Virksomheter som har ansatte som bor i et annet land eller reiser fra et annet land for å jobbe i virksomheten, skal forsikre seg om at pliktene om innreisekarantene overholdes. Arbeidsgiver må ha tiltak eller rutiner som blant annet sikrer at:

    arbeidsgiver har oversikt over hvor arbeidstaker kommer fra, tidspunkt de ankommer Norge og om landet de kommer fra har forhøyet smitte
    arbeidstaker settes i karantenehotell, eller ivaretar unntakene om enerom
    arbeidstaker som er i innreisekarantene, ikke er på arbeidsplassen der andre arbeidstakere oppholder seg
    arbeidstaker som arbeider i innreisekarantenetiden (unntak i § 6c):
        har testet negativt etter ankomst til Norge
        testes hver tredje dag i 10 døgn og
        bor på enerom de 10 første døgnene i Norge
        i løpet av de siste 10 døgnene før de ankom til Norge ikke vært i land med særlig høyt smittenivå (er ikke fra land nevnt i vedlegg B)
    arbeidstaker med positiv test skal isoleres og skal ikke komme i kontakt med andre arbeidstakere eller være på arbeidsplassen
    arbeidstakere med symptomer på korona isoleres og eventuelt testes
    nærkontakter med ansatte med symptomer får beskjed, settes i isolasjon og bør testes

Les hele saken: Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i Covid-19-forskriften overholdes (Arbeidstilsynet, 07.12.20)

Relaterte temaer

 
Nyhet