Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om hverdagsliv og integrering

06. juni 2024

Hvordan opplever personer med innvandrerbakgrunn selv sin deltakelse og tilhørighet i det norske samfunnet? Fafo har gjennomført en stor undersøkelse om hverdagsliv og integrering i Norge. Et funn er at innvandrere fra de nye EU-landene i øst opplever en del diskriminering, først og fremst i arbeidslivet.

Norsk integreringspolitikk har tradisjonelt vært konsentrert om deltakelse i arbeidsliv og utdanning. I dag er det imidlertid bred enighet om at integrering også må handle om de sosiale og subjektive sidene ved innvandreres liv i Norge. Dette var bakgrunnen for at «hverdagsintegrering» i 2019 ble løftet opp som ett av fire hovedsatsingsområder i integreringspolitikken.

Fafo har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført en stor undersøkelse om hverdagsliv og integrering i Norge. Over 10.000 personer med innvandrerbakgrunn har svart på hvordan de opplever sosial deltakelse, tilhørighet, integrering og diskriminering i samfunnet.

Undersøkelsen viser at de fleste innvandrere føler seg ganske integrert og akseptert. Men det er store variasjoner blant de ulike gruppene.

Sentrale funn om innvandrere fra nye EU-land i Øst- og Sentral-Europa:

  • Har lavere tillit til offentlige institusjoner
  • Føler seg mindre integrert enn innvandrere fra andre deler av verden
  • Deltar mindre i frivillighet og organisasjonsliv
  • Lite opptatt av å bli norsk
  • Opplever en del diskriminering, først og fremst i arbeidslivet

Les sammendraget, og last ned gratis nettversjon av rapporten: Hverdagsliv og integrering. Deltakelse, tillit, tilhørighet og diskriminering blant personer med innvandrerbakgrunn 

Rapporten – som er forfattet av Fafo-forskerne Kristin Dalen, Hedda Flatø, Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri – ble lansert på et seminar 5. juni. Se opptak av seminaret her.

kristin dalen portretthedda flatoe portrett 3jon horgen friberg portretterika braanen sterri portrett

Nyhet