Skip to main content
 

Opptak fra 6. juni, Fafo-webinar: How to improve cross-border inspections of posted work

06. juni 2024

Utsendte arbeidere flytter ofte fra land til land, mens arbeidstilsynets ansvar er begrenset til landegrensene. Behovet for transnasjonalt samarbeid er klart, men det byr på komplekse utfordringer. På dette webinaret får dere innsikt i samarbeidet mellom arbeidstilsynene i Litauen og Norge. Webinaret ble holdt på engelsk. 

I tillegg ble det presentert funn fra forskningsprosjektet «Better enforcement through improved Nordic-Baltic Cooperation (BETIC)», på oppdrag fra European Social Fund+.

Det litauiske og det norske arbeidstilsynet er for tiden engasjert i et samarbeidsprosjekt om arbeidsrelatert kriminalitet. Litauen har vedtatt lovgivning som gir utenlandske inspektører rett til å utøve sine fullmakter under grenseoverskridende felles inspeksjoner innenfor sitt territorium.

På webinaret belyste vi følgende spørsmål:

  • Hva er de viktigste hindringene for transnasjonalt samarbeid mellom arbeidstilsyn?
  • Hvilke forbedringer er mulige?
  • Hva har vært erfaringene fra samarbeidet mellom tilsynene i Norge og Litauen?

På opptaket møter du: Pål Lund, Arbeidstilsynet i Norge, Aras Petrevičius, Arbeidstilsynet i Litauen og Johanne Stenseth Huseby, Fafo, samt møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo.

Pål Lundaras petreviciusJohanne Stenseth Husebyanne mette oedegaard portrett 2d63a675

eu flagAction 101059244 BETIC er finansiert av European Social Funds (ESF+)

Nyhet