Skip to main content
 

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis. Arbeidstilsynet skal fortsatt forhåndsgodkjenne oppholdsssted

24. september 2021

– Vi har levd lenge med strenge tiltak på grensene. Dette har vært viktig for å bekjempe importsmitte. Når vi nå går over til en normal hverdag, legger regjeringen opp til en gradvis nedtrapping av begrensningene på innreise til landet. Dette vil skje under nøye overvåking, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16. Fra dette tidspunktet åpnes det for at alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Les hvilke endringer i innreiseregler det blir fra 25. september.

Utenlandske arbeids- og oppdragstakere som har fått innreise etter de søknadsbaserte ordningene som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet, skal fortsatt gjennomføre innreisekarantenen på et egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet eller på et karantenehotell. Kravet om at Arbeidstilsynet forhåndsgodkjenner egnet oppholdssted opprettholdes i den første fasen av lettelser av innreisetiltak.

Les hele pressemeldingen: Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis (Justis- og beredskapsdepartementet, 24.09.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet