Skip to main content
 

Nytt virkemiddel mot brudd på kabotasjeregler

12. februar 2024

Etter 1. mars kan Statens vegvesen ilegge overtredelsesgebyr på stedet ved brudd på regler om blant annet godstransportkabotasje.

Tidligere har reglene blitt håndhevet ved at kontrollørene har anmeldt forholdet til politiet. Med gebyrer på stedet, blir kontrollarbeidet mer effektivt.

– Med disse endringene får politiet og Statens vegvesen et nytt virkemiddel for å kontrollere og reagere på brudd på yrkestransportregelverket. Dette sender et tydelig signal om at vi ikke vil ha brudd på blant annet kabotasjereglene i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Disse bruddene på regler om godstransportkabotasje gir gebyr:

  • der det ikke kan dokumenteres innkommende internasjonal transport,
  • der kabotasje er utført mer enn sju dager etter at siste internasjonale tur ble avsluttet,
  • der det er utført mer enn tre kabotasjeturer med grunnlag i fellesskapstillatelsen etter den grensekryssende transporten,
  • der det er kjørt mer enn én transittkabotasje,
  • der det er utført transittkabotasje mer enn tre dager etter ankomst til Norge uten last,
  • der fraktbrev er mangelfullt utfylt eller har mangelfullt utfylt dokumentasjon,
  • der fraktbrev/dokumentasjon for nasjonal transport ikke følger med i kjøretøyet,
  • der kabotasje er påbegynt før lossing av internasjonal transport.
Nyhet