Skip to main content
 

Strengere kabotasjeregler: – Kan holde tilbake kjøretøyet

26. februar 2024

Det er nå klart at kontrollmyndighetene har mulighet til å holde et kjøretøy tilbake for å sikre betaling i de tilfellene der gebyret som ilegges er på 5000 kroner eller mer.

Frem til nå har brudd på reglene om kabotasje blitt håndhevet ved å anmelde forholdet til politiet. For kort tid siden kom beskjeden om at kontrollmyndighetene fra 1. mars kan gi gebyr for overtredelser av regelverket. Norges Lastebileier-Forbund har arbeidet lenge for å få gjennomslag for denne saken og ønsker endringen velkommen.

Nyhet