Fafo Østforum

Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering

Hvordan skapes gode dagligliv i kjølvannet av innvandring? Hva er egentlig hverdagsintegrering, og hvordan kan det måles? Fafo har gjennomført en pilotundersøkelse i innvandrerbefolkningen om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i januar-februar 2022 og involverte to utvalg: Et innvandrerutvalg bestående av personer som har bodd minst fem år i Norge, født i Polen, Etiopia/Eritrea, Pakistan og Somalia, pluss et kontrollutvalg fra den øvrige befolkningen

Hensikten er at erfaringer og funn fra pilotundersøkelsen skal kunne brukes i arbeidet med å utvikle en større nasjonal representativ undersøkelse om såkalt «hverdagsintegrering» i innvandrerbefolkningen.

kda 2020hefjhf2015

Rapporten, som ble offentliggjort 24. august 2022, er forfattet av Fafo-forskerne Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg.

Les sammendrag og last ned gratis nettversjon av rapporten: Hverdagsintegrering. En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen. Fafo-rapport 2022:15

Utdrag fra sammendraget:

  • Når det gjelder identitet og tilhørighet finner vi at mange innvandrere ser på seg selv – og i enda større grad barna sine – som norske til en viss grad.
  • Med hensyn til nettverk og deltakelse er det ingen forskjeller mellom innvandrerbefolkningen og den øvrige befolkningen når det gjelder å ha en god venn eller å føle seg ensom. Det er imidlertid mange i alle innvandrergruppene som oppgir at de ikke har en eneste venn uten innvandrerbakgrunn, og flere gir uttrykk for at de gjerne skulle hatt flere venner i majoritetsbefolkningen.
  • Innvandrere har noe lavere tillit enn befolkningen ellers, både til nordmenn flest, til andre innvandrere og til naboer.
  • Nesten halvparten av innvandrerne oppgir at de har opplevd diskriminering det siste året – særlig i arbeidslivet og til dels i boligmarkedet, men også på andre arenaer. Somaliske innvandrere rapporterer om mest diskriminering – polske innvandrere minst.

 


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie