Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer

  • 19. mai 2021

– Arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen har kommet for å bli. Er de blitt integrert? Og er majoritetssamfunnet villig til å se på dem som noe mer enn billig arbeidskraft? spør Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

– Resultater fra en undersøkelse som Fafo nylig har offentliggjort, viser at vi trenger å diskutere arbeidsinnvandring på en mer nyansert måte. Dette er, så vidt vi vet, første gang man har gjennomført en spørreundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det betyr at vi har fått en mulighet til å se på mer langsiktige virkninger av den store arbeidsinnvandringen til Norge de siste 17 årene.

– Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer, er det noen som har sagt. Mange av de som har bodd i Norge i en årrekke vil trolig ikke kjenne seg igjen i diskusjonen om og eksemplene på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentligheten. De vil ha andre behov, som for eksempel språkkurs, karriereveiledning eller råd om hvordan man søker huslån, skriver Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Les hele kronikken: Mer enn billig arbeidskraft (Dagsavisen, 19.05.21)

Funn fra undersøkelsen ble presentert på et Fafo Østforum webinar 11. mai, se opptak på Fafo-tv

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie