Skip to main content
 

Hvordan har polske og litauiske arbeidere det egentlig i Norge?

17. mai 2021

Det er på tide at vi snakker om den manglende integreringen av arbeidsinnvandrerne, mener Fafo-forskere. Vi har en omfattende integreringspolitikk rettet mot innvandrere utenfor EØS-området her i Norge. Men når det gjelder arbeidsinnvandrerne som kom hit etter EU-utvidelsen for 17 år siden, finnes det ingen politikk.

Det siste året har det for alvor gått opp for mange hvor avhengige vi er av arbeidsinnvandrere. Men hvordan har de det egentlig her i Norge? Og vil de bli her? Fafo presenterte nylig den største undersøkelsen som er gjort på arbeidsinnvandrere fra det sentrale Øst-Europa i Norge.

Arbeidsinnvandrere skal klare seg selv.

Og vi har i stor grad tatt dem som en selvfølge.

I den grad vi har vært opptatt av dem, har det mest dreid seg om frykten for at de skal undergrave norske arbeids- og lønnsvilkår.

Men for et par år siden meldte det seg en ny bekymring.

I 2019 var det nesten like mange polakker som reiste ut av Norge som det var som kom hit.

Mange begynte da å spørre seg: Klarer vi oss uten dem?

Les hele artikkelen som referer til Fafo Østforum webinar 11. mai: Hvordan har polske og litauiske arbeidere det egentlig i Norge? (forskning.no, 17.05.21)

 
Nyhet