Skip to main content
 

Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

02. september 2021

Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge.

Resultatene fra undersøkelsen ble lansert i mai i år. De viser blant annet arbeidsinnvandrerne er konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavere inntekt enn gjennomsnittet av norske lønnstakere og eier i mindre grad sin egen bolig.

roa amo 2017

Nedenfor finner du lenker til de tre oversatte rapportene, samt den norske versjonen «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen». Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård.

Du finner også lenker til nyhetssaker i forbindelse med lanseringen av den norske rapporten 11. mai 2021.

 

 
Nyhet