Skip to main content
 

De aller fleste utenlandske arbeidere bor i Norge. Forskere vil ha kunnskap om livene deres

02. mars 2021

Arbeidsinnvandrere holder liv i mange lokalsamfunn og arbeidsplasser, fordi de bor spredt rundt om i hele landet. – Det er trolig bare rundt en tredel av arbeidsinnvandrerne som pendler. De fleste bor her, men vi vet for lite om dem, sier seniorforsker Anne Mette Ødegård ved Fafo. Akkurat nå er hun i ferd med å avslutte en undersøkelse blant bosatte polske og litauiske arbeidsinnvandrere.

– Vi skal få vite om framtidsutsikter og språkkunnskap, lønns-, arbeids- og levekår for arbeidsinnvandrerne her i landet. En slik undersøkelse har ikke vært gjort før, forteller Ødegård. Svarene fra prosjektet skal presenteres i april.

I forhold til innbyggertall har Møre og Romsdal og Troms flest arbeidsinnvandrere. Det har nok sammenheng med næringsstrukturen med verft og fiskeri.

I ei leilighet på Averøya bor Ausra Nareckaite fra Litauen. Hun lever hverdagene sine her på Nordmøre sammen med døtrene Norberta (14) og Smilte (9). Begge er født i Norge. Mamma Ausra  fikk jobb på fiskefabrikken Sigurd Folland for 17 år siden.

Anne Mette Ødegård sier at mye tyder på at de som har etablert seg med familie og barn blir her. Ifølge Fafo-forskeren er det derimot større sannsynlighet for at pendlerne slutter å arbeide i Norge så snart det blir bedre lønninger og velferd i hjemlandet.

Les hele saken: De aller fleste utenlandske arbeidere bor i Norge. Forskere vil ha kunnskap om livene deres (NRK Møre og Romsdal, 02.03.21)

 
Nyhet