Skip to main content
 

Kommentar: – Anstendig arbeidsliv i serveringsbransjen

  • 16. august 2023

– Gjennom sitt veiledningsansvar kan fylkeskommunen bidra til at kommunene vurderer å inkludere kravet om allmenngjort minstelønn i sine alkoholpolitiske handlingsplaner, skriver Synne Bjørbæk og Paula Lorentzen fra Rødt Nordland.

Utdrag fra kommentaren:

– Flere norske kommuner krever at skjenkebevillinger kun skal tildeles virksomheter som minimum betaler ansatte den lovpålagte minstelønnen. Selv om det har blitt sådd tvil rundt lovligheten av slike vedtak, har LOs advokater konkludert med at kommunene har rett til å sette slike vilkår for skjenkebevillinger. Rødt har også fremmet et representantforslag om temaet på Stortinget. Statsråd Marte Mjøs Persen bekreftet at kommunene har rett til å sette krav om allmenngjort minstelønn som vilkår for skjenkebevilling.

Nyhet