FriFagbevegelse, 30.09.21

Sosial dumping i hotell og restaurant: Staten stoppar krav om minstelønn for å ha skjenkebevilling

Statsforvaltaren har allereie nekta éin kommune å krevje at utestadar betaler lovfesta minstelønn for å kunne ha skjenkebevilling. Tvedestrand kan bli den neste.

– Vi ønsker å ha ordna arbeidsforhold i kommunen vår, seier ordførar Marianne Landaas (H) i Tvedestrand kommune om bakgrunnen for forslaget ho tok opp i formannskapet 7. september, og som einstemmig vart sendt vidare til politisk behandling.

Forslaget er å innføre eit krav til skjenkestadar om å betale lovfesta minstelønn i bransjen eller ha tariffavtale med dei tilsette. Dersom utestadane ikkje innfrir kravet, kan kommunen trekke skjenkebevillinga tilbake.

– Krav om minstelønn gir tilsette eit vern mot sosial dumping, og sikrar dessutan riktig pensjonsopptening og sjukelønn. I tillegg er det ein tryggleik for dei seriøse bedriftene som driv ordentleg og ryddig, meiner Landaas.

Eit sånt vedtak i kommunen er ulovleg, meiner Statsforvaltaren i Agder, som viste til ein såkalla lovlegheitskontroll av eit liknande vedtak i Horten kommune.

I Horten vart det bråstopp for kravet om minstelønn.

Les hele saken: Sosial dumping i hotell og restaurant: Staten stoppar krav om minstelønn for å ha skjenkebevilling (FriFagbevegelse, 30.09.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie