Skip to main content
 

Mange bryter minstelønna i serveringsbransjen – nå kan de miste skjenkebevillingen

03. oktober 2023

Rødt ønsker kraftigere virkemiddel overfor serveringssteder som ikke gir ansatte minstelønn.

– Dette er en bransje helt ut av kontroll. Veldig mange bryter den allmenngjorte minstelønnen, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført 1 000 uanmeldte tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbransjen. Hver fjerde bedrift i bransjen brøt bestemmelsene om minstelønn.

Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mye deltidsarbeid, en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, lav organisasjonsgrad og manglende kunnskap om arbeidslivets regler.

Rødt forslår derfor at regjeringen lager en veileder, som setter allmenngjort tarifflønn som et vilkår for skjenkebevillingen.

Bakgrunnen for forslaget er at det hersker full forvirring om det i dag faktisk finnes en hjemmel for å nekte useriøse aktører skjenkebevilling.

Nyhet