Skip to main content
 

Arbeidstilsynet kontrollerer serveringsbransjen

07. februar 2024

I år vil enda flere serveringssteder enn i fjor få tilsyn fra Arbeidstilsynet. Tilsynet undersøker at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Overnattings- og serveringsbransjen har mange sårbare arbeidstakere. Bransjen har en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, og preges av mange små virksomheter og høy turnover.

Deler av bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, med virksomheter som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Serveringsbransjen er allmenngjort, altså har ansatte krav på minstelønn. Dette er for å sikre like lønnsvilkår i bransjer der ansatte kan være sårbare for utnyttelse, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk.

Torgeir Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet forteller at tilsynet avdekket brudd på arbeidsmiljøregelverket hos en rekke serveringssteder i forrige runde med kontroller.

– Bruddene kan være alt fra mangler i arbeidsavtaler til manglende timelister eller vaktplaner og manglende overtidsbetaling. Nå fortsetter vi med å skjerpe reaksjonsbruken, sier han.

Nyhet