Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

  • 20. juni 2022

Stortingsrepresentantene Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen ber regjeringen legge fram forslag om at kommuner ved tildeling av skjenkeløyve kan stille krav om at serveringsstedet dokumenterer at deres ansatte får allmenngjort minstelønn.

Bakgrunn for forslaget:

I januar 2018 ble det innført lovpålagt minstelønn i hotell- og restaurantbransjen etter krav fra Fellesforbundet.

For å bedre forholdene i bransjen har flere norske kommuner krevd at det kun skal gis skjenkebevilling til serveringssteder som betaler ansatte minimum lovpålagt minstelønn. Det har vært tvil om dette er lovlige vedtak. Statsforvalteren i Agder vurderte lovligheten til et slikt vedtak i Horten kommune, og kom frem til at det ikke kunne stilles krav til de ansattes lønnsnivå i verken serveringsloven eller alkoholloven.

Stortinget ber regjeringen

  1. legge fram forslag om at kommuner ved tildeling av skjenkeløyve kan stille krav om at serveringsstedet dokumenterer at deres
    ansatte får allmenngjort minstelønn.
  2. fastsette i forskrift at serveringssteder som bryter arbeidsmiljøloven eller betaler ansatte under allmenngjort lønn, kan få inn-
    dratt skjenkebevillingen.
  3. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om hvordan skjenkekontrollen kan få nødvendig kompetanse og myndighet til å gjennomføre kontroller av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i utelivsbransjen.

Les hele Representantforslag om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen (Stortinget, 20.06.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie