Skip to main content
 

Klargjøring fra Arbeidstilsynet angående karantenehotell og karanteneinnkvartering

26. mars 2021

Arbeidstilsynet opplever at det er mange spørsmål og en del som misforstår     hva et karantenehotell er og hvem som kan søke om forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering hos Arbeidstilsynet. Her kommer en klargjøring.

Hva er et karantenehotell?

Karantenehotell

  • er et begrep som blir brukt i covid-19-forskriften om utvalgte hoteller for personer i innreisekarantene
  • blir organisert av kommunene etter avtale med Statsforvalterne
  • ligger i hovedsak i kommuner nær større grenseoverganger

Dette betyr at ordinære hoteller eller andre utleiesteder

  • ikke er en del av karantenehotellordningen
  • ikke kan søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av lokaler til innreisekarantene

Det er arbeids- eller oppdragsgiver som må søke om forhåndsgodkjenning hos Arbeidstilsynet

Hovedregelen er at utenlandske arbeids- og oppdragstakere skal gjennomføre innreisekarantenen på et karantenehotell. Dersom arbeids- og oppdragsgivere kan tilby karanteneinnkvartering som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet, er det unntak fra regelen om karantenehotell. Dette betyr at det er den arbeids- eller oppdragsgiveren som sørger for innkvartering, som skal søke Arbeidstilsynet.

Les hele saken: Klargjøring fra Arbeidstilsynet angående karantenehotell og karanteneinnkvartering  (BNL,23.03.21)

Se også: Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (Arbeidstilsynet)

Relaterte temaer

 
Nyhet