Skip to main content
 

Innreiserestriksjoner: Endringer i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge

21. mai 2021

Utenlandske borgere som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, har unntak fra innreiserestriksjonene. Dersom man ikke kan dokumentere folkeregistrering som bosatt, må man dokumentere at man eier eller leier bosted i Norge.

For å motvirke importsmitte og smittespredning, har regjeringen innført strenge innreiserestriksjoner som innebærer at svært få utlendinger har rett til innreise til Norge. Regjeringen har besluttet  at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet for å anses som bosatt i Norge. Det er ikke lenger et krav om å være registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge for å få rett til innreise etter innreiserestriksjonsregelverket.

Personer som bor i Norge, men ikke har registrert seg som bosatt, vil ha mulighet til å dokumentere dette på annen måte.

Det understrekes at det fortsatt vil gjelde strenge krav til dokumentasjon. De nye retningslinjene fremgår av departementets rundskriv G-15/2021.

Les hele pressemeldingen: Innreiserestriksjoner: Endringer i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge (Justis- og beredskapsdepartementet, 21.05.21)

 
Nyhet