Skip to main content
 

ESA mener Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen

27. mai 2021

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at innreisereglene som ble innført 29. januar av regjeringen som et mottiltak mot importsmitte, ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

 – Reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Bortsett fra noen unntak, fikk kun norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge, reise inn til Norge etter innføringen.

Selv om Norge nylig lettet på innreisebegrensningene, mener ESA at det ikke er nok. EØS-organet finner det underlig at Norge nekter mange EØS-borgere innreise når tilnærmet alle som ankommer, uansett må i karantene.

ESA har på bakgrunn av dette – etter en langvarig dialog med norske myndigheter – besluttet å åpne formell sak mot Norge.  Norske myndigheter har seks uker på seg til å fremme sitt syn før saken behandles videre.

Les hele saken: ESA mener Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen (NRK, 27.05.21)

Les også sakene:

  • Ap: – Regjeringen har slept beina etter seg. EØS-tilsynet ESA konkluderte i dag med at de strenge innreisereglene til Norge er i strid med EØS-avtalen. Men Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol mener regjeringen har vært for trege med å stramme til. (Dagbladet, 27.05.21)
  • Vedum (Sp) ut mot ESA-avgjørelse. Vi er i en svært krevende periode og jeg forventer at regjeringen ikke lar EU eller ESA stanse viktige norske smitteverntiltak eller stoppe vår mulighet til å drive grensekontroll, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. (Dagbladet, 27.05.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet