Skip to main content
 

Hva er kabotasje? Fakta om utenlandsk veitransport i Norge

06. mars 2019

Sverige, Polen og Latvia troner øverst på lista over lastebiler på norske veier som er registrert utenfor Norge. I oversiktsartikkelen presenteres statistikk og forskjeller på regelverket for persontransport og godstransport samt regelverksdiskusjonen i EU.

Nyhet