Skip to main content
 

Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa

24. september 2019

Mye av striden i EU står om mengden lovlig kabotasjekjøring, det vil si transport mellom to punkter i ett land utført av en transportør fra et annet land. Vesteuropeiske land vil ha innstramminger for å beskytte egen transportbransje, østeuropeiske ytterligere liberalisering for å sikre tilgang på arbeid for sjåfører fra Øst-Europa.

De nye lovforslagene fra EU-kommisjonen tar for seg kommersiell veitransport av både gods og passasjerer og vil være den største endringen i transportregler i EU noensinne. Lovforslagene har vært samlet i tre pakker som har blitt kalt EUs mobilitetspakke 1, 2 og 3.

Les hele saken EUs mobilitetspakker: Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa (FriFagbevegelse, 24.09.19)

 
Nyhet