Skip to main content
 

Forskriftsfestede regler om innkvartering

16. april 2024

Fra 1. juni 2024 tas det inn et nytt kapittel 3A i Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskriftsreguleringen er en del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Flere medlemmer i NHO Mat og Drikke ansetter sesongarbeidstakere og ordner i den anledning med innkvarteringen av arbeidstakerne.

I november 2023 la Arbeidstilsynet ut et høringsnotat med forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstakere.

NHO Mat og Drikke støttet tiltak for å forhindre uforsvarlig og uverdige boforhold for arbeidstakere, men delte ikke Arbeidstilsynets syn på nødvendigheten av å forskriftsfeste krav til innkvartering stilt til rådighet av arbeidsgiver.

Til tross for at det ble forskriftsfesting, fikk NHO Mat og Drikke delvis gjennomslag for sitt høringsinnspill, når det gjelder unntakene fra hovedregelen om enerom.

Forskriften åpner opp for at kravet om enkeltrom som soverom ikke skal gjelde for sesongarbeid i inntil 12 uker i løpet av kalenderåret og at det kan gjøres unntak ved kortvarig arbeid utenfor normalarbeidsstedet der det vanskelig lar seg gjøre å stille enkeltrom til arbeidstakers disposisjon.

Nyhet