Skip to main content
 

No blir krava til forsvarleg innkvartering av arbeidstakarar tydelegare

19. april 2024

1. juni blir krava som blir stilte til innkvarteringa som arbeidsgivarar tilbyr arbeidstakarar, forskriftsfesta. Målet er å forhindre uforsvarlege og uverdige buforhold.

Særleg i bransjar som bygg og anlegg, industri, jordbruk og fiske bur mange arbeidstakarar i periodar i innkvartering som arbeidsgivar stiller til disposisjon.

At Arbeidstilsynet no forskriftsfestar reglar for innkvartering av arbeidstakarar, er eitt av tiltaka i handlingsplanen til regjeringa mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Det er mange fordelar med å regulere krava til innkvartering i ei forskrift. Det blir lettare å finne fram og forstå reglane for arbeidsgivarar og arbeidstakarar, og det blir tydelegare kva krav Arbeidstilsynet kan stille i tilsyn, seier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet.

Nyhet