Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om arbeidsinnvandreres boligforhold

08. februar 2024

Fafo-forskerne Anett Brunovskis, Inger Lise Skog Hansen og Anne Mette Ødegård har samlet kunnskap om arbeidsinnvandreres boforhold og hva som kan gjøre dem spesielt utsatte på boligmarkedet. Notatet peker på kunnskapsbehov på feltet og skal også legge til rette for diskusjon om hvordan og hvorvidt norsk boligpolitikk bidrar til å ivareta arbeidsinnvandreres behov for en trygg bosituasjon.

Notatet presenteres på dagens seminar, som arrangeres av Fafo Østforum og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning.

Nyhet