Fafo Østforum videreføres til 2023

  • 18. desember 2020

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2021. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet – som nå har holdt det gående i 16 år! 

Ved inngangen til en ny prosjektperiode er det åpenbart at de langsiktige konsekvensene av koronakrisen vil prege arbeidslivet og EUs åpne arbeids- og bedriftsmarked i uoverskuelig framtid.

Kunnskapsformidling gjennom nettsiden med nyhetstjeneste, temasider, publikasjoner og seminarer er de viktigste aktivitetene. Andre sentrale temaer for forumet i 2021–2023:

  • Arbeidslivskriminalitet – hvordan dette påvirker konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, skattetilgang, utnytting av sårbar arbeidskraft, inklusiv menneskehandel i arbeidslivet. Østforum vil fortsatt begrense seg til forhold knyttet til utenlandsk arbeidskraft og bedrifter. 
  • Spørsmål rundt EØS-avtalen, og hvordan den påvirker norsk arbeidsliv, er fremdeles aktuelt. Handlingsrommet for nasjonale reguleringer og håndhevingen av disse. Praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser og erfaringer med det nylig etablerte europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA).
  • Konsekvenser for kompetanseutviklingen i utsatte næringer er et viktig å område å følge videre. Språkkompetanse bør ses på som et eget temaområde da det har stor betydning for i hvilken grad arbeidsinnvandrerne integreres på arbeidsplassen og i samfunnet.
  • Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler i, etter hvert, ni ulike områder vil gi kunnskap om hvilke effekter dette tiltaket har hatt og vil få, blant annet for inntektsforskjeller i det norske arbeidsmarkedet. Diskusjoner om forenkling av ordningen og om mulige alternativer, eksempelvis andre former for bransjevise minstelønnsbestemmelser, vil trolig fortsette
  • De siste årene har vi sett en synkende nettoinnvandring. Hvis denne trenden fortsetter, vil det være interessant å se på hvilken betydning det får i deler av norsk arbeidsliv.

amoDet er nå 23 deltakere i forumet. Nye deltakere er alltid velkomne, og interesserte kan henvende seg til Anne Mette Ødegård, telefon 90 65 13 11. Les mer om forumet her

Last ned prosjektbeskrivelse for 2021–2023

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie