Skip to main content
 

EU-kommisjonen er i lyttemodus om minstelønn i EU

14. januar 2020

– Vi starter innsamlingen av synspunkter om hvordan EU eventuelt bør gå fram for å sikre at alle arbeidere er sikret en tilstrekkelig minstelønn, skriver EU-kommisjonen på sine nettsider tirsdag ettermiddag.

– Kommisjonen er i lyttemodus: vi vil vite om arbeidsmarkedets parter mener EU-handling er nødvendig, og i så fall om de ønsker å forhandle om dem imellom, sier arbeidslivskommissær Nicolas Schmit i en pressemelding

Det er ventet motstand, særlig fra de seks av EUs 28 medlemsland som i dag ikke har noen offisiell minstelønn.

EUobserver påpeker at EU ikke har myndighet til å regulere lønninger, streikeretten eller organisasjonsretten. Disse områdene er unntatt fra EU-traktaten som bestemmer hvilke områder unionen kan bestemme over.

Les hele saken: EU-forslag om minstelønn møter intern motstand (Adresseavisen / NTB, 14.01.20)

 
Nyhet