Skip to main content
 

EU fortsatt uklare om minstelønn

05. juni 2020

EU-kommisjonen offentliggjorde denne uken et nytt dokument om en «rimelig minstelønn for alle arbeidstakere» såkalt fase 2-konsultasjoner med partene i europeisk arbeidsliv. Utspillet fra kommisjonen bringer ikke særlig mer klarhet hverken om hva eller hvordan dette skal skje fordi det sies ikke noe om hva slags regler som skal gjelde eller «instrument» som det heter i EU-sjargongen. Kommer det et direktiv (lov) eller en anbefaling? spør LO-kontoet i Brussel.

Det er fortsatt uklart og det er fortsatt ulike oppfatninger i europeisk fagbevegelse om hva som er best. Mens land lenger øst og sør ønsker et lovverk, mener de nordiske at man ikke skal ha noen form av innblanding fra politiske myndigheter, være seg norske eller andre i lønnsdannelsen.

Les hele saken: EU fortsatt uklare om minstelønn (LO-kontoret i Brussel, 05.06.20)

 
Nyhet