Skip to main content
 

EUs tanker om minstelønn er fortsatt uklare

  • 20. januar 2020

Skal det bli en slags europeisk minstelønn eller er det en sak for nasjonalstaten? EU vil ha en form for felles regler men vet ikke hvordan.  EU-kommisjonen spør om det er ønskelig med tiltak mot lav lønn og om dette kan løses på europeisk nivå med en form for minstelønn. Høringsdokumentet sier ikke noe om på hvilken måte. Forslaget skal nå på høring i seks uker.

Svaret fra norsk LO er at det løser man ved å verve medlemmer og opprette tariffavtaler og ikke ved lovregulering.

Nå skal DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, avgi et foreløpig svar om det er ønskelig å gjøre noe med lavlønnsproblematikken. I neste runde om vil EU-kommisjonen spørre partene om man kan tenke seg å forhandle om en løsning. De svenske organisasjonene har signalisert at det ikke har for seg å forhandle om noe man ikke vil ha.

Les hele saken: EUs tanker om minstelønn er fortsatt uklare (LO-kontoret i Brussel, 20.01.20)

 
Nyhet