Skip to main content
 

– Derfor er lovfestet minstelønn helt feil i Norge

  • 20. januar 2020

– Minstelønn kan fort bli et lønnstak framfor et minimumsnivå. Da er det snikinnføring av lavlønn, og ikke et sosialt tiltak, skriver EL og IT Forbundet på sine nettsider.

EU-kommisjonen ber om innspill til utformingen av et system for minstelønn i Europa. Umiddelbart kan lovfestet minstelønn framstå som en god idé. En slik lov kan sikre alle arbeidstakere i Europa et minimumsnivå av inntekt for jobben de gjør. Nettopp derfor er også forslaget godt mottatt i Sør- og Øst-Europa – områder med svake fagforeninger og lavt lønnsnivå. Mottakelsen i Norge er derimot annerledes, skriver EL og IT Forbundet på sine nettsider.

EL og IT Forbundet er mot minstelønn i Norge, av minst to grunner: 

  1. Det kan fort bli et lønnstak framfor et minimumsnivå. Da er det snikinnføring av lavlønn, og ikke et sosialt tiltak.
  2. Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, slik vi har gode og vellykkete tradisjoner for i Norge. En lovbestemt minstelønn er kun aktuelt i land hvor fagbevegelsen selv ønsker det.

Les hele saken: Derfor er lovfestet minstelønn helt feil i Norge (EL & IT, 20.01.20)

 
Nyhet