Skip to main content
 

Lovregulert minstelønn: resultater fra første høringsrunde

04. mars 2020

Europakommisjonen la 14. januar fram sitt innspill om mulige tiltak knyttet til minstelønn. Den første høringsrunden med arbeidslivets parter ble nylig avsluttet. Et sentralt spørsmål er om det skal være en lovregulering på EU-nivå. De nordiske fagforeningene er svært kritiske til dette, men var i mindretall under avstemningen om det felles høringssvaret fra de europeiske fagforeningene.

De europeiske arbeidsgiverorganisasjonene er tvilende til at Kommisjonen har myndighet til å foreslå en lovregulering.

Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene understreker at det er viktig at etablerte systemer der partene i arbeidslivet fastsetter lønnsnivået ikke må undergraves.

Den andre høringsrunden er ventet å starte 29. april.

Les hele saken: Lovregulert minstelønn: resultater fra første høringsrunde (Stortingets EU/EØS-nytt, 04.03.20)

 
Nyhet