Skip to main content
 

Et klart flertall av europeisk fagbevegelse sier ja til europeisk minstelønn

11. september 2020

EU-kommisjonen sendte ut forslag til europeisk minstelønn til andregangs høring 3. juni. I sitt høringssvar sier den faglige samorganisasjonen i Europa, DEFS, et klart ja til EU-minstelønn. Fagbevegelsen i Skandinavia samt Island sier et bastant nei, og har sendt et felles brev til EU-kommisjonen med sitt syn på saken. Det er en sjelden foreteelse fordi man normalt sett er enige om de fleste spørsmål som skal behandles i EU. 

Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) (engelsk: European Trade Union Confederation – ETUC) sier i et sitt forslag til høringssvar at de ønsker både et direktiv og en rekommandasjon (anbefaling). Dette til tross for at det er i strid med DEFS egen kongressvedtak senest I 2019 og at en betydelig andel av medlemmene har uttrykt sterk motstand til et direktiv om minstelønn. DEFS har ikke tatt inn innspill fra de nordiske fagorganisasjonene.

Les hele saken: Et felles skandinavisk nei til minstelønn (LO-kontoret i Brussel, 11.09.20)

Se også: Huge majority of trade unions call for EU law on fair wages (ETUC, 03.09.20)

 
Nyhet