Utenriksdepartementet, 06.12.21

Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren

I dag ble EUs arbeidsministere enige om sin foreløpige holdning til minstelønnsdirektivet. Dermed er saken ett skritt nærmere å finne sin konklusjon i trilogforhandlinger under det kommende franske formannskapet i EU, som begynner 1. januar 2022.

Den 28. oktober 2020 presenterte Europakommisjonen et forslag til direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i Europa.

Europaparlamentet vedtok sine endringsforslag og forhandlingsposisjon i november 2021, mot stemmene til komitémedlemmene fra Danmark og Sverige. Parlamentets posisjon vurderes å gå lengre enn kommisjonens opprinnelige direktivforslag.

I Norge er det gjort en foreløpig vurdering som tilsier at direktivforslaget ikke faller innenfor EØS-avtalens saklige og geografiske virkeområde.

Resultater fra dagens arbeidsministermøte
Sverige og Danmark har lagt mye arbeid i å få inn tekst som beskytter de unike nordiske arbeidslivsmodellene og partenes autonome rolle i å fastsette lønn. Til tross for fremskrittene som er gjort i dette arbeidet, valgte Danmark å stemme nei til direktivet under arbeidsministermøtet i dag. Den svenske regjeringen har landet på motsatt konklusjon, og stemte ja for å ha bedre mulighet til å påvirke de videre forhandlingene.

Innholdet i kompromisset som arbeidsministrene ble enige om, er nærmere omtalt i pressemeldingen fra Rådet. Blant de viktigste punktene:

  • Direktivets foreslåtte navn, «A EU framework on adequate minimum wages” skal gjøre det klart at dette er et rammedirektiv.
  • Partene i arbeidslivet skal engasjeres for å øke organisasjonsgraden og kollektive forhandlinger. I land hvor organisasjonsgraden er under 70 prosent, skal landene utarbeide en handlingsplan for å promotere kollektive forhandlinger.
  • Land som har lovfestet minstelønn skal fastsette og oppdatere denne ved hjelp av faste og klare kriterier.
  • Rapporteringskravet ble dempet, det skal rapporteres på lønnsnivå og organisasjonsgrad annet hvert år.

Les hele saken: Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren (Utenriksdepartementet, 06.12.21)
 


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie