Berlingske, 18.11.21

Danmark: Folketinget støtter regjeringens nei til EU-bestemt minstelønn

– Regjeringen har fått Folketingets støtte til å stemme nei til et direktiv om EU-bestemt minstelønn når EUs medlemsland møtes, sier fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) etter et møte i Europautvalget.

– Jeg er glad for at Folketinget er enig med regjeringen i at vi må forsvare den danske modellen med frie lønnsforhandlinger på arbeidsmarkedet, sier han.

I praksis vil nok ikke det danske neiet ha stor betydning. Men statsråden understreker at Danmark er imot og mener det er viktig å sende et signal.

Direktivet gjelder kun land med minstelønn, som verken Danmark eller Sverige har.

Men begge land frykter at minstelønn kan bli en realitet dersom en arbeidstaker i et av landene tar saken inn for EU-domstolen. I ytterste konsekvens kan det tvinge land til å innføre det.

Les hele saken: Regeringen får opbakning til et nej til EU-bestemt mindsteløn (Berlingske, 18.11.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie