Stortingets EU/EØS-nytt, 18.11.21

Europaparlamentet med sterk støtte til europeisk minstelønn

Som venta ga eit stort fleirtall i Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité støtte til framlegget om eit direktiv om passande minstelønn i EU. I avrøystinga 11. november gjekk komiteen inn for strengare krav for å få unntak enn det Kommisjonen har gjort framlegg om. Medlemslanda i Rådet er venta å vedta ein posisjon 6. desember som går i motsett retning.

Arbeids- og sosialkomiteen i Europaparlamentet gjekk i avrøystinga 11. november lengre enn Kommisjonen på fleire punkt. Mellom anna går komiteen inn for eit krav om ein handlingplan dersom dekningsgraden for kollektivavtaler er på 80 prosent, mot ein dekningsgrad på 70 prosent som Kommisjonen hadde gjort framlegg om. Parlamentet vil også ha meir bindande tilrådingar om nivået på lønningane relativt til gjennomsnittleg lønn og medianlønn i kvart land.

Les hele saken, med lenker til tidligere saker om EUs minstelønnsdirektiv: Europaparlamentet med sterk støtte til europeisk minstelønn (Stortingets EU/EØS-nytt, 18.11.21)

Les også pressemeldingen: New rules for fair minimum wages in the EU (European Parliament, 16.11.21)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie