FriFagbevegelse, 22.11.21

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

EU-landene nærmer seg nå innføring av en lovfestet minstelønn. De nordiske landene slåss mot dette med nebb og klør. Norden mener lønn skal overlates til forhandlinger mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne – og at politikerne skal holde seg unna. Norge kan slippe å innføre direktivet.

I morgen møtes de nordiske arbeidsministerne til møte i Helsingfors. På bordet kommer EU-forslaget om et nytt minstelønnsdirektiv. Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen. Hun mener Norge ikke vil være nødt til å innføre dette.

– Land som ikke har lovfestet minstelønn vil ikke bli pålagt å innføre slik, mener Tajik.

Hun understreker at direktivet ennå ikke er vedtatt, så det er ikke klart hvordan detaljene kommer til å bli. Arbeidsministeren lover å følge nøye med på hvordan denne saken kommer til å utvikle seg.

11. november gjennomførte Arbeids- og sosialkomiteen i Europaparlamentet en avstemning om forslag til et direktiv som skal pålegge alle land innen EØS å innføre en lovbestemt minstelønn. Forslaget fikk stort flertall. 6. desember skal EUs ministerråd behandle forslaget. Deretter sendes forslaget tilbake til EU-kommisjonen. Det er ventet at det innledes såkalte trilog-forhandlinger om direktivet på begynnelsen av 2022.

Les hele saken: Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik (FriFagbevegelse, 22.11.21)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie