Skip to main content
 

Andelen arbeidsinnvandrere fra EU/EFTA med lavinntekt har falt det siste tiåret

  • 12. september 2023

SSB har undersøkt inntekten og økonomien til personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Selv om det er store inntektsforskjeller mellom personer med innvandrerbakgrunn, finner SSB at mange personer med innvandrerbakgrunn har opplevd en sterk inntektsvekst de siste årene, og at andelen med lavinntekt faller.

Blant innvandrere fra EU/EFTA, var andelen med lavinntekt på «topp» i 2011, på 25 prosent. I årene før kom mange arbeidsinnvandrere fra da nye EU-land som Polen og Litauen.

De hadde ofte mer beskjedne inntekter de første årene i Norge, men har etter hvert økt sine inntektsnivåer, samtidig som det har kommet færre nye arbeidsinnvandrere de siste årene.

Siden 2011, har andelen med lavinntekt blant denne innvandrergruppen falt, og var på 19 prosent i 2021.

Nyhet