Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Kapittel: Prospects and obstacles of a European minimum wage policy

Kapittel: Prospects and obstacles of a European minimum wage policy

I boken: Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth
Publiseringsår:  2015
Kapittel: The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe

Kapittel: The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe

I boken: Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth
Publiseringsår:  2015
Artikkel: Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier

Artikkel: Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier

Norsk byggenæring i en brytningstid
Publiseringsår:  2015
Kapittel: Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

Kapittel: Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

i boken: Global Wage Debates. Politics or Economics?
Publiseringsår:  2015
Kapittel: Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?

Kapittel: Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?

I boken: Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering
Publiseringsår:  2015
Kapittel: The Nordic Countries

Kapittel: The Nordic Countries

I boken: Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe.A Labour Perspective
Publiseringsår:  2015
Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Publiseringsår:  2015
Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Publiseringsår:  2015
Fafo-rapport: When poverty meets affluence

Fafo-rapport: When poverty meets affluence

Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Publiseringsår:  2015