Skip to main content

Fafo-notat: ABE-reformen og a-krim

Fafo-notat: ABE-reformen og a-krim

Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?

Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2021:12

 

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter